Przynależność Polski do Unii Europejskiej otwiera przed jej mieszkańcami granice nie tylko polityczne, ale i ekonomiczne. Dla tych, którzy pragną rozpocząć własną działalność w Europie Zachodniej przydatna może się okazać wiedza o tym, jak otworzyć firmę w Niemczech – chociaż oczywiście każdy kraj członkowski może być docelowym miejscem takiej działalności.

Najlepsza forma prawna?

Pierwszy aspekt, nad którym trzeba się będzie zastanowić, to wybór formy prawnej. Tutaj pojawia się wiele możliwości, z których każda ma swoje wady i zalety. Możemy więc wybrać którąś z następujących form: przedstawicielstwo, samodzielny oddział, działalność na własny rachunek oraz kilka rodzajów spółek (cywilną, jawną, komandytową lub z o.o.).

Firma w Niemczech, czyli formalności do załatwienia

W przypadku rejestracji działalności na własny rachunek, najważniejsze jest ustalenie, czy potrzebujemy koncesji – należy to zrobić we właściwej Izbie przemysłowo-handlowej, jeszcze przed rozpoczęciem procedury administracyjnej. Istotne jest także uzyskanie meldunku w miejscu zamieszkania, co upoważnia nas do otrzymania potwierdzenia pozwolenia na pobyt, przy posiadaniu dowodu zarejestrowania firmy.

Wymagana jest także rejestracja w urzędzie do spraw gospodarczych – potrzebne będą: kopia paszportu, dowód zameldowania, specjalny formularz dotyczący naszej działalności, potwierdzenie posiadania lokalu oraz ewentualny dowód o dopuszczeniu do działalności rzemieślniczej. Otrzymamy wtedy informację o zarejestrowaniu firmy do Urzędu Skarbowego. Istotną informacją jest także ta, że w Niemczech właściciel firmy jednoosobowej może sam o niej decydować, lecz także odpowiada za nią osobiście.

Oddział polski zagranicą

Zainteresowani tym, jak otworzyć firmę w Niemczech mogą też rozważyć otwarcie za zachodnią granicą jednego z oddziałów polskiej firmy. w takim przypadku do oryginalnej nazwy należy dodać „Zweigniederlassung”. W tym wypadku wymagany jest wpis do rejestru handlowego, który uzyskamy na postawie wniosku złożonego do niemieckiego sądu rejestrowego. Do wniosku należy załączyć bilans i certyfikat biegłego rewidenta, który poświadczy, że zasadnicza działalność firmy prowadzona jest w Polsce, a oddział zarządzany będzie z polskiej siedziby.

Warto dodać, że wszystkie te dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego oraz potwierdzone notarialnie lub poświadczone sądownie.Warto także mieć na uwadze, że wymagane jest, by prace były zlecane przez więcej niż jednego zleceniodawcę, a dochody uzyskane z działalności gospodarczej muszą wystarczyć na utrzymanie przedsiębiorcy i opłatę składek ubezpieczeniowych.

Rozpoczęcie działalności za zachodnia granicą stanowić może ciekawe wyzwanie i alternatywę dla polskich przedsiębiorców, a wcześniejsze zorientowanie się jak otworzyć firmę w Niemczech pozwoli nam przejść przez wszystkie formalności w sposób bezstresowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here